Språk

Om oss

Histori

Histori

Portalen vid Österlånggatan 8 hänger samman med portalen vid Bollhusgränd 3. De är båda portaler i samma ursprungliga hus som sträckte sig från Bollhusgränd där huvudingången låg ner till Österlånggatan där ingången från baksidan låg. Vi beskriver dem under var sin rubrik men vi rekommenderar att du som läsare läser om båda portalerna för att få hela husets beskrivning.

Fram till 1400-talet så fanns det inga byggnader på den här platsen, den var en del av den s.k. Sanden som vi numera kallar för Slottsbacken, den gick m.a.o. mycket längre söderut på den tiden. Det var först i.o.m. rivningen av den äldre stadsmuren som gick mellan nuvarande Bollhusgränd och Österlånggatan på 1500-talet som man upplät tomter i området. Vi vet att på 1550-talet köpte Axel Nilsson Banér en tomt på platsen, läget var ju utmärkt mitt emot slottet, och han lät bygga ett mindre stenhus ungefär där det nuvarande huset står, det huset kom senare på 1600-talet att kallas för “her Pehr Banérs wonehus” till skillnad från “salig Banérs halfbyggde hus” som låg på den södra delen av tomten där dagens Myntkabinett ligger.

När Per(Peder) Gustafsson Banér (1588-1644) fick ärva huset efter sin fars död år 1600 bosatte han sig där och när han år 1615 gifte sig med Hebbla Klasdotter Fleming (1582-1639) lät det bygga till och om huset i omgångar. Det var vid renoveringen år 1635 som de satte in den stora portalen vid Bollhusgränd 3, när portalen vid Österlånggatan 8 sattes in känner vid inte till men sannolikt kan det vara vid samma tidpunkt.

Portalens kartusch är det som kvarstår från den ursprungliga portalen, resten har försvunnit i något av renoveringarna eller ombyggnaderna. I kartuschen syns till vänster greve Per Banérs släktvapen och till höger hans hustru Hebbla Klasdotter Flemings släktvapen.

Portalens arkitekt och stenhuggare framgår inte av något känt dokument men det är troligt att det var stenhuggarmästaren Joest Henne själv som gjorde portalen, del för att den är att högsta tänkbara kvalitet och dels för att Per Banér säkert bara ville engagera den bästa möjliga stenhuggaren till portalen vid sitt hus

Efter Banérs död år 1644 ärvdes huset av sannolikt av sonen Klas Banér (1620-1675) som även bodde i huset, efter hans död år 1675 ärvdes huset av hans barn men vi vet inte vad som hände med det förrän i början av 1700-talet när handelsmannen Ostkin och senare Hans Joeger ägde huset. År 1810 ägdes det av skräddarmästaren Eric Ullström som lät bygga om det till dagens utseende och därför kallas också huset numera för det Ullströmska huset.